Actum Roermond

Rijksweg Zuid 61
6071 HV Swalmen

T +31 (0)475-502274

I www.actum-roermond.nl
E info@actum-roermond.nl

Conceptontwikkeling

1. Spanmoertrekker
Doordat de kracht van dit concept zich richt op de eenvoud en het veilig gebruik van het gereedschap, bespaart dit de ondernemer kostbare montage-uren. Door het gereedschap uit hoogwaardig aluminium te maken en gewicht te sparen waar mogelijk, is een hanteerbaar systeem ontstaan voor het opspannen van zeer grote kogellagers.


2. Aandrijving hefsluisdeur
De basis van dit concept wordt gevormd door binnen bestaande afmetingen een nieuw machinewerk te ontwerpen dat voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen.

Rekening houdend met deze moderne veiligheidsnormen in samenhang met de moderne techniek, heeft er toe geleid dat de originele kabeltrommelaandrijving met opentandwiel overbrenging is vervangen door een direct op de ketting aangedreven aandrijving.
Door de aandrijfrondsels direct op de tandkast te plaatsen ontstaat een mechanisch eenvoudige aandrijving, waarbij de overstekende koppelas is vervangen door een elektronische as.


3. Revisie stuw Sambeek
Ook hierin is weer bepalend de eenvoud van het basis concept. Het bestaande concept past niet meer in deze tijd omdat er gevaarlijk situaties kunnen ontstaan tijdens de werkzaamheden van de stuwmanipulatie.

Het nieuwe concept is krachtig door zijn eenvoud! Door alle jukken met een kabel aan elkaar te verbinden, kunnen deze met één lierbeweging gezet of gestreken worden. Door de kabels niet recht, maar schuin tussen de jukken te verbinden ontstaat een volgordesysteem waarbij niet alle jukken in één keer de lier maximaal belasten, maar in volgorde. Het effect is dat de kabels, zowel in staande als in gestreken positie, onbelast zijn. Door de juiste hoekkeuze van de trekkabels te kiezen ontstaat er bij het maximale vermogensmoment een ideale trekkromme.


4. Nieuwe kraan Sambeek
De eenvoud van bewegingen is ook in dit concept bepalend, omdat er een combinatie bedacht is waarbij de hijstakel via een overlooprail in alle posities ingezet kan worden, zowel zijdelings als voorwaarts.


5. Pick & place
Tijdens de hoogtijdagen van de productie van de Volvo V40 waren er problemen met het tussenliggend transport van onderdelen in de persstraat. De stalen frames die in de pers reikten, waren te stijf en braken af. Na herhaalde verstijvingen van de stalen frames waren de loader armen zo zwaar dat er problemen ontstonden met de massatraagheid en liep de productie sterk terug. Actum was in staat een ander concept aan te bieden door de frames van aluminium te maken met een lagere e-modelus waardoor de buiging in de frames over een groter gebied ontstond. Door van de aluminium frames ook nog eens gietmodellen te maken werden de productiekosten van de frames gehalveerd.
Ook hier geldt dat de creatieve gedachtes geleid hebben tot betere en uiteindelijk, goedkopere oplossingen.


6. Aanrijdbeveiliging
Volgens de RDW dient de aanrijdbeveiliging aan de achterzijde van een vrachtauto zich binnen 1 meter van de achterzijde van het voertuig te bevinden. Bij voertuigen met een afzetsysteem vormt dit een obstakel. Bestaande systemen waren gepatenteerd. Actum heeft na onderzoek van de patenten een oplossing bedacht die niet conflicteert met de verleende patenten en bovendien ook nog goedkoper is. Ook hiervoor geldt dat de eenvoud bepalend is in de “Total cost of lifetime”.


7. Defensie

7.1 MITS-JOC
Voor defensie ( NATO Corps HQ) ontwikkelde Actum tactische commandostructuren, waaronder een Joint Operation Center ( JOC ). Dit moet gezien worden als een Houston Control Center, maar dan ter velde. In de commandovoering is het juist de logistiek die bepalend is voor de inzetbaarheid. Ook van belang is de eenvoud van montage, de modulariteit en de deugdelijkheid. De totale functionaliteit van dit systeem is door Actum bedacht en gerealiseerd! Van logistieke containers, klimaatbeheersing tot en met de aluminium-frame-tent en complete infrastructuur. Actum verzorgt sinds 2003 het complete onderhoud. (Systeem is in ISAF 1 in Afghanistan operationeel geweest)


7.2 MTTS-INFO Center
Voor defensie ontwikkelde Actum grote tube-tenten behorende bij de tactische commandostructuren. Hiervoor geldt de logistieke driehoek zo klein mogelijk te houden, zonder gebruik te maken van hulpgereedschappen om met een minimale bezetting een complete briefing tent op te bouwen. De tent  (+/- 100 m2) voor ongeveer 75 personen is operationeel binnen 30 minuten, met een opbouwteam van slechts vier personen.


8. Doorwerkvoorziening
In 2011 heeft Actum een gepatenteerde doorwerkvoorziening ontwikkeld uit de ervaring vanuit de defensie markt. De Doorwerkvoorziening bestaat uit een luchtgedragen frame. De doorwerkvoorziening is vooral ontwikkeld om te gebruiken bij wegwerkzaamheden. De belangrijkste ontwikkelcriteria zijn: logistiek, snelheid, flexibiliteit en veiligheid. Zo zijn wij instaat 24 meter tent op te bouwen per uur. Voor meer informatie verwijzen we naar de site van Doorwerktent. B.V. (www.doorwerktent.com)

 ¢ Copyright Actum Roermond